ADvt

हातात तलवार घेऊन धुमाकूळ घालणाऱ्या इसमास अटक


संग्रहीत छायाचित्र

तलवार जप्त :- गुन्हेगारांवर वणी पोलिसांची करडी नजर

वणी :- सुरज चाटे

     मा. जिल्हाधिकारी सा. यवतमाळ यांचा आदेश क्रमांक / गुहशाखा / डेस्क १२/कावि/ ५६६/२०२३ दि. ३०/०३/२०२३ चे ००:०१ वा मध्यरात्री पासुन ते दि.१३/०४/२३ चे मध्यरात्री पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश असतांना मुखबीर कडुन मिळालेल्या खबरे प्रमाणे इसम नामे त्रिशांत कवडु शाव वय २१ वर्षे रा. राजुर कॉलरी ता.वणी हा आपल्या हातात पीतळी मुठ असलेली लोखंडी धारदार तलवार घेवुन घुमाकुळ घालीत असतांना दिनांक १३/०४/२०२३ चे १६/२० वा मिळुन आला त्याचे जवळ एक पीतळी मुठ असलेली लोखंडी धारदार तलवार जप्त करण्यात आली. सदर इसमा विरूध्द अप.क्र.१९८/२०२३ कलम ४,२५ भारतीय हत्यार कायदा सहकलम १३५ म.पोका अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला

     सदरची कार्यवाही मा.डॉ. पवन बंसोड पोलीस अधीक्षक यवतमाळ, मा. पियुष जगताप अपर पोलीस अधीक्षक यवतमाळ, मा.संजय पुज्जलवार उप.वि.पो.अ. वणी, पो.नि प्रदिप शिरस्कर ठाणेदार पो.स्टे. वणी यांचे मार्गदर्शनात, डी.बी पथक चे सपोनि माधव शिंदे, सफौ. / सुदर्शन वानोळे, पोहवा / सुहास मंदावार, पोना / हरीन्द्रकुमार भारती, पोकों / विशाल गेडाम, पोकों/पुरूषोत्तम डडमल, पोकॉ/ शंकर चौधरी, पोकों/ सागर सिडाम यांनी केली.

Post a Comment

0 Comments